ماتریس کشش همان فرم مادگي قالب كشش مي باشد كه نقش مهمي را در افزايش كيفيت قطعه دارد .معمولا” سطح مستر در هنگام طراحي قالب سطح سنبه در نظر مي گيرند و ماتريس را متناسب با آن آببندي مي نمايند.

ماتریس کششعملكرد:

هر ماتریس کشش داراي يكسري مناطق فعال و غير فعال مي باشند. اساس فرم دهي به ورق همين مناطق فعال بوده كه شامل بيدها ، R هاي داخلي و خارجي مي باشند.بنابراين در هر بازرسي دوره اي قالب اين مناطق را بايد بيشتر مدنظر داشت.

زيرا هرگونه ترك و مك بر روي اين مناطق سبب پاره شدن و دفرمگي قطعه مي گردند.

نحوه عيب يابي و رفع عيب ماتریس کشش

همانگونه كه ذكر گرديد سطح ماتریس کشش در ميزان كيفيت قطعه بسيار موثر مي باشد و بايد عاري از هرگونه عيوب ذيل باشد:

1-مك و ترك :قسمتهاي فعال ماتريس به هيچ عنوان نبايد شامل مك و ترك باشند و در صورت مشاهده بايستي مجددا” جوشكاري و آببندي گردد.

2-پوليشكاري نامناسب:

I3 ورقگير:

قبلا” در قسمت C4 توضيح داده شده است.

I4,I5 بالانسورهاي روي ماتریس کشش  و ورقگير :

تعريف:

در قالبهاي كشش براي تنظيم فشار وارد بر ورق از قطعاتي استفاده مي شود كه به بالانسور معروف هستند ، اين بالانسوها در قسمتهاي مختلفي از قالب همانند ماتريس و ورقگير نصب مي گردند .

ماتریس کششانواع:

بالانسورها را به شكل استوانه و از جنس فولاد آلياژي مي سازند كه بسته به حجم قالب در اندازه هاي گوناگوني ساخته مي شوند.

عملكرد:

بالانسورها را در نقاط مشحص شده در نقشه كه توسط طراح تعيين مي گردد نصب مي شوند و ارتفاع آنها در هنگام  TRY OUT تنظيم مي گردند.

در هنگامي كه كفشكهاي بالا و پايين بسته مي شوند ابتدا اين بالانسورها روي هم قرار گرفته تا موقعيت ورقگير و ماتریس کشش تنظيم گردد و سپس سنبه در داخل ماتريس قرار مي گيرد و به ورق شكل مي دهد اين عمل باعث تنظيم شدن نيروي كشش در نقاط مختلف قطعه مي گردد تا بدين وسيله از پارگي ، ايجاد داغي و يا عدم تكميل فرم جلوگيري گردد.

نحوه عيب يابي و رفع عيب:

مهمترين عيوبي كه ممكن است براي بالانسورها روي دهد عبارتند از :

1-شل بودن : كه بر اثر ضربات متعدد امكان شل شدن پيچ آن مي باشد كه بايد بعد از هر توليد بازرسي گردد.

2-عدم صافي و آسيب ديدگي سطح :سطح بالانسورها بايد عاري از هرگونه خش و زدگي باشد در غير اينصورت بايد مجددا” پوليشكاري گردند.

I6 سنبه كشش :

تعريف : همان فرم نري قالب كشش مي باشد كه نقش بسيارمهمي را در افزايش كيفيت قطعه دارد. معمولا” سطح مستر در هنگام طراحي قالب سطح سنبه در نظر مي گيرند و ماتريس را متناسب با آن آببندي مي نمايند.

كوچكترين اثري بر روي سنبه كشش دقيقا” بر روي قطعه منعكس مي گردد ، بنابراين بايست در هنگام ساخت و آببندي آن دقت بسيار زيادي به خرج داد.

ماتریس کششعملكرد:

هر سنبه كشش نيز داراي يكسري مناطق فعال و غير فعال مي باشند. اساس فرم دهي به ورق همين مناطق فعال بوده كه شامل بيدها ، R هاي داخلي و خارجي مي باشند.بنابراين در هر بازرسي دوره اي قالب اين مناطق را بايد بيشتر مدنظر داشت.

زيرا هرگونه ترك و مك بر روي اين مناطق سبب پاره شدن و دفرمگي قطعه مي گردند.

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

همانگونه كه ذكر گرديد سطح سنبه در ميزان كيفيت قطعه بسيار موثر مي باشد و بايد عاري از هرگونه عيوب ذيل باشد:

1-مك و ترك :قسمتهاي فعال سنبه به هيچ عنوان نبايد شامل مك و ترك باشند و در صورت مشاهده بايستي مجددا” جوشكاري و آببندي گردد. تا حد امكان نبايست سطح فعال سنبه ها جوشكاري و پوليشكاري گردد.

2-پوليشكاري نامناسب و خراش:

3-آلودگيها و گردوغبار:سنبه كشش را بايستي با دقت خاص و بعد از توليد سرويس نمود و براده ها و آلودگيها را بوسيله دستمال چسبي تميز نمود.

I7 مهر فشار:

تعريف:

در قالبهاي كشش براي اطمينان ا زتنظيم فشار و تخمين صحيح ميزان نيروي وارد برقطعه از جانب كفشكها و پرس از وسيله اي بنام مهر فشار استفاده مي گردد كه معمولا” به شكل دايره و يا نيم دايره مي باشد.

عملكرد:

همانگونه كه ذكر گرديد براي اطمينان از تنظيم فشار و نيروي وارد بر قطعه از مهر فشار استفاده مي گردد.

جنس اين قطعه سخت مي باشد و بوسيله پيچ به كف ماتريس بسه مي شود .

ارتفاع اين قطعه از سطح قالب حدودا” 0.2 ميليمتر مي باشد .

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

1-عدم وجود: كليه قالبهاي كشش بايست داراي مهر فشار باشند

2-ارتفاع از سطح قالب: كه بايست 0.2 ميليمتر باشد

G1 عملكرد بيرون انداز :

به بخش F و E چك شيت مراجعه گردد.

G2 لاستيكها و اجسام نرم بر روي بيرون اندازها :

تعريف : براي جلوگيري از ايجاد خش و قري ( در هنگام جدا كردن قطعه  از قالب ) بوسيله سيلندرهاي پنوماتيك از لاستيكهايي نرم استفاده مي گردد كه در ابعاد و اندازه هاي گوناگوني ساخته مي شوند

اين لاستيكها همچنين از دفرمگي قطعه نيز جلوگيري مي نمايند .

ماتریس کششنحوه عيب يابي و رفع عيب :

به بخش C4 مراجعه مي گردد.

G3 نقاط توقف بالايي و پاييني:

به بخش E4 مراجعه مي گردد.

G4 غلتكها :

تعريف :براي انتقال ورق بر روي قالب و افزايش سرعت توليد از وسايلي به نام غلطك استفاده مي گردد كه داراي روكشهايي لاستيكي مي باشند تا از ايجاد خش بر روي ورق جلوگيري نمايند.

غلتک هاانواع:

بسته به نوع و ابعاد ورق و همچنين مكانيزم قالب ( دستي ، اتوماسيون) در اشكال و ابعاد گوناگوني ساخته مي شوند .

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

1-چرخش مناسب : غلتكهاي نصب گرديده بايست به صورت آزادانه حركت كنند تا ازايجاد خش بر روي ورق جلوگيري نمايند در غير اينصورت بايد تعمير و يا تعويض گردند.

2-عدم پوسته شدن : كه منظور همان لاستيكهاي روكش مي باشد كه در اينصورت بايد تعويض گردند.

3-عدم لقي

ما در این مقاله ماتریس کشش، سنبله کشش و غلتک ها را مورد بررسی قرار دادیم.

منبع

 

سنبله کششقالب کشش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119