انواع ابزار ها

نیروس برش

ابزارهای الماس

ابزارهای الیاف سرامیک: مهمترین ابزار عرضه شده با تکنولوژی الیاف سرامیک، سوهانچه های سرامیک میباشند. قدرت و سرعت براده برداری سوهان چه ... ادامه مطلب

      09124516119