عملكرد ورقگیر :

يكي از مهمترين عوامل در توليد قطعه اي با كيفيت بالا ، آببندي مناسب تيغه با ورقگیر مي باشد ، در صورتيكه اين آببندي به خوبي صورت نپذيرد قطعه معيوب مي گردد. همچنين هر ورقگير بايد نيرويي متناسب با سطح قطعه اعمال كند كه نيروي ورقگير بسته به شرايط مي تواند ازجانب فنر ، لاستيك و يا ايرپين باشد.

معمولا” ورقگیر در كفشك بالا و بيرون انداز در كفشك پايين نصب مي گردد.

براي نصب و نگهداري ورقگیر در كفشك بالا از پيچ بازيگر و يا سايد پين و يا هر دو استفاده مي شود.

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

همانگونه كه در قسمت قبل نيز توضيح داده شد در صورتيكه آببندي ورقگیر مناسب نباشد سبب ايجاد عيوبي بر روي قطعه مي گردد كه مهمترين آنها عبارتند از :

1-برگرداندن لبه قطعه : در صورتيكه فاصله مابين ورقگير و تيغه بيش از حد استاندارد باشد سبب برگرداندن لبه قطعه مي گردد كه بايد مجددا” فاصله تنظيم گردد.

2-عدم اعمال نيروي مناسب :در صورتيكه نيروي ورقگير كم يا زياد شود باعث ايجاد قطعه اي معيوب مي گردد .

C9 نگهدارنده قطعه:
C10
سايد پين :

تعريف: در صورتيكه وزن ورقگیر زياد باشد براي نگه داشتن آن در كفشك بالا از ابزاري به نام سايد پين استفاده مي گردد كه در اطراف ورقگير نصب مي گردد. در بعضي مواقع نيز مي توان براي آببندي و ماشينكاري  ورقگير با تيغه استفاده نمود .

ورقگیر

شكل 6- سايد پين

عملكرد:

در اطراف ورقگير شيارهايي همانند شكل ايجاد مي گردند كه سايد پين بر داخل اين شيارها قرار مي گيرد.

از شيار اول به عنوان گايد و تنظيم ميزان كورس ورقگير و از شيار دوم همانگونه كه ذكر گرديد براي آببندي و ماشينكاري ورقگير استفاده مي گردد.( كه اصطلاحا” سوراخ قفل كن وقگير گفته مي شود.)

ورقگیر

شكل -شيارهايي كه در اطراف ورقگير نصب مي گردد
شكل 7- شيارهايي كه در اطراف ورقگير و كفشك بالا تعبيه مي گردند .

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

مهمترين عيوبي كه ممكن است روي دهند عبارتند از :

خميدگي : كه بر اثر نيروي زيادي كه بر روي ورق اعمال مي شود سبب خميدگي آن مي شود كه بايد تعويض گردد.

انتقال قطعه
آيتم هاي بخش
D  چك شيت

ورقگیرمقدمه :

معمولا” پس از انجام عمل كشش بر روي ورق ، آن را بر روي قالبهاي مربوط به برش قرار مي دهند كه قطعه را به ابعاد نهايي خود نزديك كنند.

در اين نوع قالبها يكسري تيغه هاي برش در كفشكهاي بالا و پايين قرار گرفته اند كه وظيفه برش ورق را دارا مي باشند، كه در اين بخش به طور كامل توضيح داده مي شوند.

تیغه های برش

شكل 1-تيغه هاي برش

D2,4تيغه هاي برش :

تعريف:

همانگونه كه گفته شد عبارتند از يكسري تيغه هايي كه جهت برش ورق در كفشكهاي بالا و پايين قالب تعبيه مي گردند ، نكته مهمي كه بايد رعايت شود آببندي  و يا به عبارت ديگر تنظيم دقيق كلرنس بين تيغه هاي بالا و پايين مي باشد در صورتيكه اين كلرنس به خوبي رعايت نشود  قطعه پريده شده شامل پليسه خواهد بود كه نحوه آببندي تيغه هاي مذكور در اين جزوه به طور كامل توضيح داده خواهد شد.

عملكرد:

پس از پايين آمدن پرس و كفشك بالا ، ورقگير بوسيله نيروهاي اعمال شده از جانب فنر و يا لاستيك قطعه را در محل خود با نيروي زياد نگه داشته و پس از جمع شدن فنر و يا لاستيك تيغه هاي بالايي به سطح ورق رسيده و با جمع شدن بيشتر آن سبب برش قطعه  مورد نظر مي شود .

نيروي برش ورق ار رابطه زير محاسبه مي گردد:

F=σ * A

A: سطح برش ( ضخامت × طول برش )

σ : استحكام كششي ورق

منبع

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119