اين بخش از چك شيت در ارتباط با ورقگير و اجزاي مربوط به آن مي باشد . قسمت C1 و C2 چك شيت قبلا” در بخش A توضيح داده شده اند و ديگر قسمت هاي اين بخش به طور مفصل توضيح داده خواهند شد. وسایل انعطاف پذیر ( فنر های گازی و… ) در زیر توضیح داده شده است:

C3 وسايل انعطاف پذير

تعريف : عبارتند از وسايلي كه در اثر فشار متراكم و سپس به حالت اوليه باز مي گردند و بسته به نوع آنها داراي كاربرد هاي زيادي از جمله در زير ورقگير ، روي سنبه هاي برش ، پشت شيورهاي قالب  و در زير بيرون انداز هاي مكانيكي قرار مي گيرند.

انواع:

انواع و سايل انعطاف پذير عبارتند از :

1-فنرها : به طور كلي فنرها داراي كورس بيشتري نسبت به لاستيك ها هستند و در مواقعي كه نيروي كم و كورس زيادي نياز باشد از فنرها استفاده مي شوند .كه داراي انواع گوناگوني مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از :

1-1-فنرهاي فشاري 🙁 لول) كه در اشكال ، اندازه و رنگها گوناگوني ساخته مي شوند كه بسته به نيرو و كورس مورد نياز انتخاب مي گردند . هر رنگ مشخص كننده ضريب ثابت فنر مي باشد . براي محاسبه كورس يا نيروي فنر مي توان از فرمول زير استفاده نمود:

F=K.ΔL

F = نيرو

K = ضريب ثابت فنر

ΔL=تغييرات طول فنر

فنر های گازی

فنر های فشاری

2-1-فنر های گازی :

نسل جديدتري نسبت به فنرهاي فشاري مي باشند كه از نيروي تراكم گاز ازت استفاده مي گردد و مزاياي آن عبارت است از :

عمر طولاني تر ، قابليت تعمير و شارژ مجدد، دستيابي به نيرو هاي گوناگون ، نياز به تعداد كمتر.

فنر های گازیشكل2-فنر های گازی

2- لاستيكها :

همانگونه كه در قسمت قبل نيز توضيح داده شد لاستيكها نيروي بيشتر وكورس كمتري را نسبت به فنرها بر روي ورق اعمال مي كنند . لاستيكها نيز درسايزها و رنگهاي گوناگوني ساخته مي شوند. انواع لاستيكها عبارتند از :

1-2-لاستيكهاي گرد:
2-2-لاستيكهاي فرم دار:

عملكرد : عملكرد انواع وسايل انعطاف پذير يكسان بوده بدين ترتيب كه نيروي مورد نياز را اعمال مي كند .

كه اين نيرو توسط طراح قالب محاسبه مي گردد و بر اساس آن نوع وتعداد وسايل انعطاف پذير انتخاب مي گردد.

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

مهمترين عيوبي كه ممكن است براي وسايل انعطاف پذير رخ دهد عبارتند از :

1-تركيدگي و شكستن : كه معمولا” در صورتي كه نيرو به طور صحيح محاسبه نشود سبب روي دادن چنين ايرادي مي گردند كه بايد تعويض گردند.

2-خستگي :(FATIGUE) هر كدام از ابزاري كه تحت يك نيروي سيكلي قرار مي گيرند داراي عدد خستگي مي باشند كه پس از آن كارايي خود را از دست مي دهند لذا بايد پس از هر توليد اين ابزار بررسي گردند .

C4 سطح تماس ورقگير :

تعريف : عبارت است از سطح تماس ورقگير با قطعه ، كه كاملا” مي بايست مشابه فرم قطعه بوده و با قطعه آببندي گردد و اصولا” در كفشك بالا بوسيله سايد پين و يا پيچ بازيگر نصب مي گردد.

عيب يابي و نحوه رفع عيب :

در صورتيكه آببندي سطح تماس ورقگير به مرور زمان از بين برود سبب ايجاد داغي و دفرمگي بر روي قالب و قطعه مي گردد . كه بايد مجددا” آببندي صورت پذيرد.

C5 محورهاي بازگرداننده

(منظور همان ايرپين ها مي باشند )

C6 ضربه گير محور:
C7
صفحه بازرسي:
C8
ورقگير :

 

تعريف : جزيي از قالب مي باشد كه عمل گرفتن قطعه و اعمال نيرو بر روي ورق و يا قطعه را دارا مي باشد. كه بسته به شرايط داراي اشكال گوناگون و همچنين مكانيزم هاي مختلف ( استفاده از نيروي فنر، لاستيك ويا ايرپين)براي اعمال نيرو بر روي ورق مي باشد.

فنر های گازی

فنر های فشاریوسایل انعطاف پذیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119