نكات مهمي كه در هنگامPM   قالبها در ارتباط با میله راهنما و بوش ها بايد رعايت كرد عبارتند از:

1-تميز كردن دقيق میله راهنما و بوش ها در هنگام جفت كردن كفشكها

2-بررسي دقيق عدم وجود ايرادات ذكر شده.

3-نصب توري محافظ براي ميله راهنماها جهت جلوگيري از ورود ضايعات

4-بررسي ميزان لقي بين میله راهنما و بوش

5-گريسكاري ميله راهنما (در صورت نياز)

6-آچار كشي نگهدارنده هاي بوش

7-كنترل عدم لقي راهنما در محل خود

8-كنترل پيچ نگهدارنده راهنما در كفشك

9-كنترل ارتفاع ميله راهنما

جدول عيب يابي و رفع عيب میله راهنما و بوش

میله راهنما و بوش

استپ ها و قرارها
آيتم هاي بخش
B  چك شيت

میله راهنما و بوشمقدمه :

يكي از نكات مهمي كه در هنگام طراحي قالب بايد در نظر گرفت قرار گرفتن قطعه در موقعيت مناسب خود مي باشد .از آنجاييكه دقت در بعضي قالبها در حدود صدم ميليمتر مي باشد لذا در صورت عدم قرار گرفتن در موقعيت مناسب خود سبب معيوب شدن قطعه مي گردد.

B1 راهنماي ورق:

تعريف :گاهي اوقات به دليل بزرگ بودن بيش از اندازه ورق از كانالهايي جهت هدايت ورق و قرار گرفتن در موقعيت مناسب خود استفاده مي گردد.كه بيشتر در قالبهاي كشش و نواري استفاده مي گردد.


شكل 1-راهنماي قطعه

انواع :

راهنماهاي قطعه به دو دسته تقسيم مي شوند كه عباتند از :

1-كانالي (ريلي) : كه بيشتر در قالبهاي نواري مورد استفاده قرار مي گيرند ورق را در مسير مناسب هدايت مي كنند و بوسيله پيچ و پين به قالب نصب مي گردند و بايد داراي سختي بالايي باشند.

2-ميله اي : كه بيشتر در قالبهاي كشش مورد استفاده قرار مي گيرند. و بوسيله پيچ و پين به قالب نصب شده اند. دقت اين نوع راهنماها از نوع قبلي كمتر مي باشد و تعداد آنها بسته به اندازه و شكل قطعه مي باشد.

عملكرد :

اين راهنماها در دوطرف و در ابتدا قالب نصب مي گردند كه ورق را از داخل اين راهنماها عبور كرده و ورق در محل مناسب خود قرار مي گيرد.

B2 استپ قطعه :

تعريف : جهت تعيين موقعيت ورق و قطعه بر روي قالب از اين قطعات استفاده مي گردد كه دقت آنها در حد دهم ميليمتر مي باشد .  معمولا” در انتهاي قالب نصب مي گردند  تنظيم استپ بسيار حايز اهميت مي باشد زيرا در صورت تنظيم  نبودن استپ قطعه حاصله داراي ايراد خواهد بود .

 استپ قطعه

شكل2-استپ قطعه

انواع :

استپ ها از نظر كاربرد در جاهاي مختلف و بر حسب نوع عملكرد داراي اشكال و ابعاد  گوناگوني مي باشند كه مهمترين انها عبارتند از :

1-استپ هاي متحرك : كه در قطعات بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرند و بعد از هر توليد از قالب جدا مي شوند و سبب مي شود كه قطعه به صورت صحيح و در محل مناسب خود قرار گيرد.

2- استپ هاي ثابت : كه بسته به شكل و حجم قطعه در محل مناسبي از قالب قرار مي گيرد كه معمولا” در قالبهاي كشش در اطراف و انتهاي آن مي باشند.كه مي توانند پيچي ، پيني و يا فنري باشند.

گاهي اوقات شكل قطعه خود نوعي استپ مي باشد كه ديگر نيازي به استپ نمي باشد ( براي مثال قالبهاي تريم قطعات رويه )

B3 قرار قطعه :

تعريف : همانند استپ عمل ميكند با اين تفاوت كه داراي دقت بيشتري بوده (در حدود صدم ميليمتر ) و اكثرا” از پين هاي استوانه اي شكل مي باشند .

عملكرد :

در داخل قطعه سوراخي ايجاد مي كنند كه در قالب عمل بعدي اين سوراخ در داخل پين قرار گرفته و سبب مي شود كه قطعه در موقعيت مناسب خود قرار بگيرد. اين پين ها معمولا” به صورت مخروطي پخ زده مي شوند كه قطعه به راحتي در موقعيت خود قرار گيرد.

قسمت استوانه اي پين قرار كه بيرون از راهنماي خود قرار مي گيرد بايد طولي در حدود 0.7-0.8t ورق باشد كه البته اين طول نبايد كمتر از 0.5mm باشد.

قرار قطعه

شكل 3 قرار قطعه

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

اكثر ايرادات روي داده براي سه آيتم فوق مشابه مي باشند كه مهمترين آنها عبارتند از :

1-شكستگي : كه در صورت زياد بودن آن بايد تعويض شوند .

2-خميدگي :كه بر اثر ضربات زياد سبب خميدگي آن مي شود.

3-شل بودن :كه قرار ها بايد درمحل خود محكم باشند.

4-خش دار بودن : سطح تمامي قرار ها و استپ ها بايد صاف و صيقلي باشند تا از سبب ايجاد خش بر روي قطعه نگردند.

5-سختي و جنس استپها بسته به نوع و شكل قطعه بوده كه داراي سختي نسبتا” زيادي مي باشند و محل تعبيه آنها در اطراف قالب مي باشد.

هدايت و گيرش قطعه
آيتم هاي بخش C  چك شيت

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119