مقدمه:

در بيشتر  قالبهايي كه ميزان لقي) بين  سنبه و ماتريس و غيره ) بسيار دقيق بوده و در حد 0.03 ميليمتر مي باشند ، جهت هدايت و راهنمايي كفشكهاي بالا و پايين در يكديگر ، از ميله راهنما و بوش استفاده مي كنند كه لقي بين آنها در حدود 0.03-0.05  ميليمتر مي باشد. به همين دليل از میله راهنما و بوش بيشتر در قالبهاي سايزينگ و برش استفاده مي كنند .

A3 میله راهنما

تعريف :

همانطوريكه از اسم آن مشخص است وسيله اي است به شكل استوانه از جنس فولادهاي سخت شونده كه بنا به نياز و نوع طرح قالب به تعداد و قطرهاي مختلف ساخته مي شوند ، و وظيفه هدايت و راهنمايي كفشكها و ورقگيرها را در يكديگر دارد معمولا” شيارهايي جهت روانكاري و گريسكاري  بر روي آن تعبيه مي گردد. از نظر ابعادي نيز داراي استاندارد مشخصي مي باشند.

A3 ميله راهنما

میله راهنما

شكل1- ميله راهنما

انواع میله راهنما

معمولا” ميله راهنماهاي موجود در قالبها از جنس فولادهاي سخت شونده مي باشند كه دو نوع فولادي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

1-MS60

 

آناليز شيميايي فولاد فوق به شرح ذيل مي باشد :

میله راهنما1-MS60

شرايط عمليات حرارتي و سختي حاصل از آن به شرح ذيل مي باشد :

پس از انجام عمليات حرارتي سختي آن به 58HRC خواهد رسيد و در نتيجه از مقاومت سايش بالايي برخوردار مي باشد.

سختي استاندارد براي ميله راهنما بين 58-62 HRC مي باشد. معمولا” از اين نوع فولاد كمتر استفاده مي گردد.

 

2-MO40 :

نوع ديگري از فولادها كه براي ساخت ميله راهنماها استفاده مي گردند فولاد كم آلياژي ذكر شده مي باشد كه دارا ي آناليز شيميايي به شرح ذيل مي باشد :

همچنين شرايط عمليات حرارتي و سختي حاصل از آن به شرح ذيل مي باشد:

میله راهنمااين نوع فولاد بيشتر براي  ساخت ميله هاي راهنما استفاده مي گردد. زيرا مقاومت به سايش بيشتري نسبت به فولاد قبلي دارد .

 

عملكرد:

همانگونه كه گفته شد ميله هاي راهنما وظيفه هدايت اجزا متحرك قالب( كفشكهاي بالا و پايين قالب )را در يكديگر دارند. صافي سطح آن به صورت سه مثلث تعريف شده است و بايد از صافي سطح بالاي برخوردار باشد و براي دستيابي به اين منظور ميله راهنما را سنگ مي زنند.(با استفاده از دستگاه سنگ محور ) همچنين براي

رسيدن به سختي بالا از عمليات حرارتي استفاده مي كنند كه شرايط عمليات حرارتي آن بسته به نوع فولاد ، در قسمت قبل ذكر گرديد.

در صورت از بين رفتن كلرنس بين بوش و راهنما ، لقي بين سنبه هاي برش نيز از بين رفته و در نتيجه در قطعه پليسه هايي در نقاط مختلف آن ديده خواهد شد .

 

معمولا” سر ميله راهنماها را به صورت R ايجاد مي كنند و شيارهايي نيز جهت روغن كاري وگريسكاري بر روي آن تعبيه مي گردد.(در بعضي مواقع ميله راهنما ساده و در داخل بوش شيارهايي تعبيه مي گردد.) همانگونه كه گفته شد معمولا” ميله راهنماها را با اقطارمختلف در چهار طرف قالب تعبيه مي كنند. كه مهمترين دليل آن عدم اشتباه در جايگذاري كفشكهاي بالا و پايين در يكديگر است .(در قالبهايي كه شكل قالب و يا قطعه داراي تقارن بوده يكي از راهنماها را كوچكتر مي گيرند بطوريكه با چشم غير مسلح نيز قابل رويت مي باشد.)

 

سختي ميله راهنما بايد بيشتر از بوش باشد به همين دليل معمولا بوشها را از آلياژهاي مس در نظر مي گيرند زيرا سختي كمتري نسبت به فولاد دارند علت اين امر اين است در صورت از بين رفتن لقي مناسب بين بوش و ميل راهنما ، بوش راتعويض كرده (زيرا تعويض بوش راحتتر است ) و ميله راهنما را سنگ مي زنند.

نكته مهم ديگري كه بايد در نظر گرفت وضعيت ميله راهنماها از نظر ارتفاع مي باشد.

نحوه عيب يابي و رفع عيب :

مهمترين عيوبي كه ممكن است در ميله راهنما ها ديده شوند عبارتند از:

1خراشيدگي :

يكي از عيوبي كه ممكن است رخ دهد ايجاد خراشيدگي بر روي ميله راهنماها مي باشد كه دلايل زيادي من جمله داخل شدن ضايعات بين بوش و راهنما ، پايين بودن سختي ، خارج از مركز بودن ميله راهنما را ذكر كرد.

براي تشخيص اين عيب  از بازرسي ظاهري و ناخنهاي دست استفاده مي كنند .خشهاي خيلي عميق با چشم غير مسلح نيز قابل تشخيص مي باشند ولي براي تشخيص خشهاي كوچك بايد از ناخن دست استفاده كرد.

براي برطرف كردن چنين عيبي در صورت بزرگ بودن خراش بايد آن را بوسيله سنگ محور از بين برد و به تناسب آن بوش نيز بايد تعويض گردد .

میله راهنما

شكل2- خراشهاي ايجاد شده بر روي ميله راهنما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119