ابزارها و دستگاه های تعمیر و نگهداری قالبهای صنعتی

پرداخت و پولیش قالب های صنعتی، تعمیر و نگهداری آن ها مبحثی است که در کلیه مراحل عمر مفید یک قالب مطرح میباشد. در مرحله ساخت یک قالب، اشتباهات جزئی در ماشینکاری با روشهای نوین جوش، قابل جبران میباشند. پس از خاتمه کلیه مراحل ماشینکاری، مرحله پرداخت و پولیش آغاز میشود.

بر حسب نوع قالب، عملیات پرداخت تا رسیدن به صافی سطح مناسب جهت قالب مورد نظر ادامه می یابد.

اهداف پرداخت قالب عبارتند از:

 • کاهش اصطکاک و ایجاد جریان روان مواد
 • کاهش استهلاک و در نتیجه افزایش عمر مفید قالب
 • جداسازی آسان قطعات تولیدی از قالب
 • افزایش کیفیت قطعات تولیدی از نظر صافی سطح و صیقل
 • با حفظ کامل شکل هندسی عاری از اعوجاجات سطوح

مرحله کاربری قالب

در مورد بروز خرابی های کلی، بازسازی معمولا” توسط جوش تیگ صورت میگیرد. نظر به پر حرارت بودن روش جوش تیگ، این روش در خصوص خرابیهای جزئی همواره مشکل ساز بوده و عموما” باعث بروز مشکلات عدیده دیگر میشود. جوش سرد و سایر روشهای نوین جوش قالب که در دهه اخير ابداع شده اند، تحولی شگرف در این زمینه محسوب میشوند. توسط جوش سرد خرابیهای جزئی بدون هیچگونه آسیب حرارتی با دقتی بالا قابل بازسازی بوده، به قسمی که بدون نیاز به ماشینکاری بعدی و صرفا با استفاده از ابزارهای پرداخت قالب اثرات جوش قابل پرداخت میباشند. در جریان کاربری، معمولا” قالب به مرور صافی صطح خود را از دست داده و از نظر پرداخت و پولیش نیاز به سرویس و نگهداری پیدا میکند. با استفاده از تجهیزات پرداخت و پولیش قالب های صنعتی تا پایان عمر مفید یک قالب می توان از آن کار استاندارد اخذ نمود.

اصول پرداخت و پولیش قالب های صنعتی

پرداخت و پولیش قالب های صنعتی به عملیاتی گفته می شود که منجر به کاهش زبری سطح می شوند. انحراف هندسی جزئی منظم یا غیر منظم از سطح صاف یک

جسم جامد را زبرى (Roughness) می نامند. Rt یا حداکثر زبری، اختلاف ارتفاع بالاترین بلندی تا عمیق ترین گودی می باشد که بر حسب میکرون اندازه گیری می شود. هدف از پرداخت سطوح، به حداقل رساندن کمیت Rt برای کاربرد موردنظر می باشد. در صورتی که تنها ظاهر سطح مورد توجه باشد، عملیات پردازش سطح را پولیش تزیینی Decorative Polishing خوانند. در صورتی که مشخصه های فنی ویژه ای از وضعیت نهایی سطح مورد پردازش مد نظر باشد (به عنوان مثال دقت ابعادی، حفظ لبه ها و زوایای هندسه سطحی و …) عملیات را پولیش فنی Technical Polishing خوانند. مبحث مورد نظر ما پولیش فنی سطوح می باشد. عملیات پرداخت یک قالب را از طریق مسیرهای مختلفی می توان طی کرد. چیزی که حائز اهمیت است درک صحیح نقطه آغاز و نقطه پایان کار می باشد.

نقطه آغاز

مواردی که در ابتدای کار باید مورد نظر قرار گیرند عبارتند از:

 1. – صافی سطح اولیه قالب
 2. – شکل هندسی قالب
 3. – نوع فولاد و سختی آن

نقطه پایان

جهت انتخاب مسیر مناسب برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب باید موارد زیر را در نظر داشت:

 1. – با توجه به نوع قالب و محصول تولیدی چه صافی سطحی مورد نیاز می باشد.
 2. – هدف از پرداخت قالب تنها کاهش اصطکاک می باشد یا قطعه حالت تزیینی نیز دارد.
 3. – نقش (طرح) قالب با چه دقتی باید حفظ شود.

پرداخت و پولیش قالب های صنعتیمنبع

پرداخت قالبپولیش قالبتعمیر قالبنگهداری قالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   09124516119