دسترسی به برنامه نگهداری و تعمیرات قالب ها برای سازندگان یا مالکان آنها، امری ضروری است. این امر، باعث می شود قالب ها طول عمر بیشتری داشته و وقفه کمتری در تولید به وجود آورند. با این روش، از اتلاف وقت جلوگیری و هزینه تولید کمتر می شود. نگهداری و تعمیر قالب های تملیکی تولید کننده که به صورت امانی در نزد تأمین کنندگان است توسط تأمین کنندگان به شرح ذیل باید مدیریت شود:

 • ۱ – تدوین و آموزش دستورالعمل فرایندهای نگهداری و تعمیر لازم روی قالب در بازه زمانی مشخص و گزارش دهی از فرایندهای انجام شده روی آن
 • ۲ – تدوین دستورالعمل های اپراتوری شامل مونتاژ قالب، تمیز کاری، روغن کاری اجزای آن و آموزش های
 • 3 – تصمیم گیری در نحوه انجام فرایندهای مورد نیاز اصلاحات و تغییرات
 • ۴- تصمیم گیری در مسئولیت و نحوه پرداخت هزینه های نگهداری و تعمیرات قالب ها
 • ۵ – نحوه تأیید کیفی قالب ها
 • ۶ – مسئولیت دهی و قدرت دادن به پرسنل برای انجام وظایف مرتبط با تعميرها تأیید نهایی تعمیرات قالب و بررسی کیفی آن به عهده شرکت است. قالب ساز و تأمین کننده، مسئول عيوب ساختی نظير مونتاژ اشتباه قطعات اینسرتی، مسیرهای خنک کاری، انتخاب نامناسب فولاد، ترک روی محفظه و عیوب ناشی از کارهای دستی هستند.

تعمیرات قالبشش قانون کلی در چرخه تعمیرات قالب و نگهداری آن

قانون شماره ۱

قانون شماره یک شناسایی مشکل می باشد که این امر از روش های مختلف صورت می پذیرد که در ادامه به توضیح درباره آن پرداخته خواهد شد.

۱ – از راه مشاهده کارکرد قالب ۲ – گزارش اپراتور ٣ – تعداد قطعات

۴ -شناسایی داده ها ۵ – درخواست مشتری

 • مشاهده و بررسی قطعات تولیدی به عنوان یکی از معمول ترین روش های عیب یابی قالب هاست و معمولا اپراتور قالب، بهترین دید را نسبت به این موضوع دارد
 • نظر این اپراتورها یا تکنسین ها برای مهندسان و مدیران بسیار گرانبها است. آموزش مداوم اپراتورها همگام با عملیات پر کاری ضروری بوده و راهی است برای اعتماد به مشاهدات و نظر آنها.
 • تعداد ضرب قطعات نیز یکی دیگر از دلایل نیاز قالب به تعمیر و نگهداری است و تعداد دفعات تعمیر را می توان بر اساس تعداد قطعات تولیدی تعیین کرد. روش کنترل آماری نیز به روند مشاهدات کمک می کند. اگر نمودار کنترل فرایند (که ممکن است از مواد، قالب یا پرس باشد) با پیشامدی روبه رو باشد، سریعا باید گزارش شود.
 • اگر قرار است که قالب در معرض ضربه های متعدد و خوردگی قرار گیرد، باید توسط تکنسین قالب و ابزار هر لحظه (از نظر خرابی) چک و کنترل شود و داده های قالب مورد بررسی قرار گیرد.
 • نظر و گزارش مشتری درباره قطعه تولیدی و تغییرات احتمالی در قطعه برای بهبود در تولید یا هر پیشنهادی که باعث تغییر یا تعمیرات قالب در خصوص تضمین کیفیت شود، باید مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

قانون شماره ۲

قانون شماره دو تنظیم حق تقدم می باشد. پس از شناسایی و بررسی بروز مشکل در قالب گرفتن دستور کار و ثبت آن در سیستم، برنامه ریزی کاملی در خصوص حل مشکل صورت می پذیرد.

١ – از نظر ایمنی ۲ – نیاز مشتری 3 – از نظر زمان انجام کار ۴ – ظرفیت کارگاه تعمیرات

7 – Safety

مسئله ایمنی در قالب ها، دارای بالاترین اولویت است. شل و لق شدن اجزا و قطعات قالب، شکستن فنرهای یونیت های

.و عدم تنظيم آنها، درگیر شدن اجزای قالب که منجر به پرتاب پلیسه به اطراف می شود و بسیار ضروری است که فورا اصلاح کنیم. مشتری نیاز به بالاترین ضریب ایمنی دارد و این موضوع در فرایند تعمیر باید مورد توجه قرار گیردcam

در بحث زمانبندی برای تعمیر می بایست نیاز مشتری نیز در نظر گرفته شود.

زمان تعمیر و نگهداری به دلیل فرایند تولید، مورد توجه است. به همین علت، باید براوردی دقیق از زمان انجام تعمیرات صورت گرفته و در زمان مقرر، به دست تولید کننده برسد.

ظرفیت محل تعمیرات قالب برای انجام کار، بسیار ضروری است. برنامه ریزی بر حسب فوریت و ایمنی با کیفیت قطعه، صورت می گیرد و به همان ترتیب نیز قالب ها چیده شده و تعمیر می شوند. در مواردی که ظرفیت کارگاه پاسخگو نباشد، می توان از مکان هایی دیگر برای تعمیر استفاده کرد.

قانون شماره ۳

قانون شماره سه طرح کار می باشد.

ا- اختصاص ایزار ۲ – پیش بینی مراحل اجرا ٣ – خرید قطعات ۴ – ساخت قطعات

با گرفتن فایل ابزار و اختصاص ابزار مناسب، می توان به طوری موثر کار بر روی قالب را آغاز کرد. در این قسمت، برنامه ریزی نقشی عمده دارد. قطعات باید به اندازه کافی ذخیره و استوک گیری شوند تا زمانی که کار بر روی قالب صورت می گیرد، مشکلی در زمینه تامین قطعه پیش نیاید.

برنامه ریزی برای خرید قطعات مورد نیاز و قطعات استاندارد قالب بسیار ضروری است. بعضی قطعات نظیر فنرها و سنبه های استاندارد، باید در دسترس باشند و تمامی قطعات خاص باید سفارش داده شده و هنگام شروع کار در دسترس باشند. ساخت اجزای قالب ممکن است به هفته ها زمان نیاز داشته باشد.

قانون شماره ۴

قانون چهارم انجام کار می باشد.

۵ – باز کردن قالب ۶ – بازرسی و تایید کار ٧ – تعمیر و نصب قطعات ۸ – آب بندی ۹ – آزمایش و tryout قالب

برنامه ریزی، حاصل تلاشی جمعی و رویکردی تیمی است. طرف مقابل و ضد آن، در هم ریختگی است که باعث عدم کارایی، پی ظرفیتی و ناتوانی در تحقق هدف می شود.

مراحل پس از تشخیص اولویت برای رفع خرابی، عبارتند از :

1-شناسایی تیم کارشناسی ۲ – شناسایی علل خرابی ٣ – ارائه گانت رفع علت خرابی ۴ – جمع آوری مدارک فنی و امان سنجی ۵ – تشخیص روش های رفع عیب و علل خرابی ۶ – تهیه ماشین آلات مورد نیاز ۷ – انتخاب نیروی انسانی ماهر و متخصص واجد شرایط برای رفع عیوب ۸ – تهیه روش کنترل تعمیرات ۹ – انجام تعمیرات، کنترل، تست، نمونه گیری و تایید واحد کنترل کیفیت ۱۰- تحویل دهی قالب به مسئولین تولید و درج و ثبت تغییرات و تعمیرات در پرونده قالب

تعمیرات قالبتهیه گزارش از تمامی مراحل انجام کار

پس از مشخص شدن مشکل و اولویت کار بر روی قالب، آن را برای باز کردن اجزا، به محل تعمیر می برند. قالبساز، با دقت آن را باز کرده، شرایط گاید بندی، تراز بودن و بلوکها و صفحات سایشی را بررسی کرده و یادداشت برداری می کند. وی همچنین پس از انجام تعمیرات مورد نیاز، اقدام به ثبت و نوشتن آخرین تغییرات انجام شده می کند.

داشتن مهارت تعمیرات قالب، یکی از نکات مهم و اساسی است و برنامه ریزی و پیش بینی برنامه تولید نیز ضروری و اهمیت دارد. پس از بررسی و نصب قطعات جدید قالب، باید قالب را آزمایش و Tryout کرد. پس از آن، کار با پرس تولیدی انجام خواهد شد. ثبت و نتیجه کار با پرس Tryoult و گرفتن محصول با پرس تولیدی، به عنوان سوابق تعمیر و تعمیرات قالب، درج می شود تا ردیابی آنها نیز به آسانی ممکن شود.

قانون شماره ۵

قانون پنجم تهیه مدارک می باشد.

١- زمان واقعی انجام کار ۲ – قیمت قطعات و تعمیرات ۳-سندسازی و خلاصه انجام آزمایش Tryout ۴ – پیگیری

قیمت واقعی و زمان انجام کار می بایستی با جزئیات لازم لیست شود. مستندسازی اطلاعات تعمیر و نگهداری برای دسترسی سریع و آسان، امری لازم بوده و از نکات برجسته است. برای جلوگیری از گم شدن اطلاعات، گرفتن نسخه پشتیبان باید صورت پذیرد. هنگامی که قالب به تولید برمی گردد، بسیاری از موارد ثبت شده می تواند باعث بهبود در کار شود.

پیگیری در تمام مراحل کار، امری لازم و ضروری است. هنگامی که پیگیری در کار، به مثابه اصلی مهم شناخته شود، بهبود در کار صورت پذیرفته است.

قانون شماره ۶

قانون ششم بایگانی داده ها می باشد.

ا – پیگیری سفارش کار ۲ – ذخیره داده ها ٣ – تجزیه و تحلیل علت خرابی

بخش های مختلف یک سازمان (نظیر برنامه ریزی، تولید، واحد نت و …) باید از طریق شبکه، از مراحل انجام کار آگاه باشند. داده ها شامل چگونگی آنالیز هزینه، مراحل آزمایش قالب، چگونگی تعمیرات قالب و گزارش آنها، باید از کامپیوتر ثبت و نگهداری شده و نسخه پشتیبان آنها تهیه شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   09124516119