عدم وجود لقي مناسب بين بوش و راهنما:

كلرنس مجاز بين بوش وراهنما 0.03-0.05 ميليمتر ميباشد .يكي ديگر از عيوب بوش و راهنما ها افزايش اين اندازه(كلرنس مجاز) مي باشد كه نتيجه آن ايجاد پليسه بر روي قطعه و يا صدمه زدن به  اجزاي ديگر قالب با يكديگر مي باشد .

از دلايل ايجاد اين عيب مي توان  كم بودن سختي و خارج از مركز بودن آن را ذكر كرد .

توجه : براي هدايت بهتر راهنما و بوش به داخل يكديگر معمولا” بين 0.01-0.02 ميليمتر بوش را شيب دار مي سازند تا  هدايت به مرور انجام گيرد .بنابراين اندازه گيري بوش را بايد در انتهاي آن انجام داد.

براي تشخيص اين امر بايد از ابزار اندازه گيري استفاده كرد بدين ترتيب كه بوسيله ميكرومتر قطر خارجي ميله راهنما را اندازه گرفته و با استفاده از داخل سنج نيز قطر داخلي بوش را اندازه مي گيرند سپس با كم كردن اندازه هاي گرفته شده كلرنس موجود بين بوش و راهنما بدست مي آيد.

البته گاهي اوقات نيز از رنگ آببندي نيز استفاده مي كنند

براي رفع چنين عيبي به ترتيب ذيل عمل مي كنند كه :

 

ابتدا بوش و راهنما را از محل خود خارج مي كنند در صورت سالم بودن راهنما از نظر ظاهري ، آن را به اندازه مناسب سنگ مي زنند و متناسب با قطر راهنما ، بوشي از جنس فسفر برنز يا فولاد مي سازند سپس ميل راهنما را در جاي خود قرار مي دهند و بوش را نيز در جاي خود قرار داده كفشكهاي بالا و پايين را جفت كرده سپس به دور بوش چسب مخصوص آرالدايت مي ريزند (به همين منظور در جدار خارجي بوش شيارهايي جهت نفوذ آرالدايت ماشينكاري تعبيه مي گردد.) كه چسب ترموست مي باشد و بر اثر حرارت محكم مي شود.

 

امروزه از دستگاهي بنام BOX ICE  جهت جايگزاري بوش و راهنما در محل خود استفاده مي گردد .بدين ترتيب كه بوشها و راهنما ها را در اين دستگاه قرار داده سپس با استفاده از گازهاي مخصوص آنها را خنك مي كنند .همانطوريكه مي دانيد بر اثر خنك شدن ، فلزات منقبض مي گردند.و ابعاد آنها كوچك مي گردد سپس بوشها و راهنماها را در محل خود قرار داده و بر اثر تماس با هوا به ابعاد اوليه خود بازگشته ، و در محل خود محكم مي شوند.

3-تابيدگي:

يكي ديگر از عيوبي كه به كرات ديده مي شود كج بودن ومنحرف بودن ميله هاي راهنماست كه بر اثرداخل شدن ضايعات و يا وارد آمدن نيروهاي ناگهاني ايجاد مي گردد .

براي تشخيص اين عيب از گونيا استفاده مي كنند .

براي رفع اين عيب در صورت كم بودن تابيدگي ا زسنگ استفاده مي گردد و در صورت زياد بودن ميل راهنما بايد به كل تعويض گردد .

4-محكم نبودن در محل قرار:

گاهي اوقات ميل راهنماها در محل خود لق مي زنند كه به مرور زمان و بر اثر ضربه خوردن ايجاد مي گردند .

براي تشخيص اين عيب بايد ميله راهنما را با دست تكان داد و از محكم بودن آن اطمينان حاصل كرد .

بوش


شكل3- لقي در محل قرار خود
براي رفع عيب مي بايست محل قرار ماشينگاري گرديده و سپس راهنما متناسب با آن تراشيده شود

5-بريدگي پيچ نگهدارنده راهنما:

بعضي از راهنماها هستند كه در قسمت داخل كفشك مي باشد شياري وجود دارد كه بوسيله پيچ از كنار كفشك در جاي خود محكم مي گردند .در بعضي موارد پيچ بريده و يا شل مي گردد كه مي بايست در هر دوره PM بازرسي گردد.

 A4بوش:

تعريف: وسيله اي است به شكل استوانه توخالي  كه معمولا” در كفشك پايين قالبها بسته مي شود كه ميله راهنماها در داخل آن حركت و بدين ترتيب هدايت كفشك بالا در پايين صورت مي گيرد.بوش ها درابعاد و شكلهاي مختلفي ساخته مي شوند كه در قسمتهاي بعدي راجع به آنها توضيح داده خواهد شد .

منبع

بوش

شكل4- بوش

رانمامیله راهنما و بوش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119