دستگاه و ماشین

نیروس برش

ابزارهای الماس

ابزارهای الیاف سرامیک: مهمترین ابزار عرضه شده با تکنولوژی الیاف سرامیک، سوهانچه های سرامیک میباشند. قدرت و سرعت براده برداری سوهان چه ... ادامه مطلب
قالب های اتوماسیون

سنگ زنی

مزایای سنگ سنترلس با پیدایش ماشین سنگ سنترلس ، این امکان در صنعت و فراهم شد که قطعات مدور با فرم های ... ادامه مطلب

      09124516119