انواع بوش:

انواع بوش را از نظر جنس مي توان به دو دسته تقسيم كرد :

1-آلياژ مس :

دو گروه از آلياژهاي مس بيشتر در ساخت انواع بوش مورد استفاده قرار مي گيرند ، كه آناليز شيميايي آنهاعبارتند از :

 

انواع بوشهمچنين خواص مكانيكي آنها نيز به شرح ذيل مي باشد :

انواع بوشبوشهايي كه از اين جنس مي باشند خود نيز به دو دسته تقسيم بندي مي شوند كه عباتند از :

 

1-1-گريس خور :

بوش هايي هستند كه بعد از هر توليد بايد روانكاري در آنها صورت پذيرد .

شكل5- بوشهاي گريس خور از جنس فسفر برنز

2-1-خودروانكار:(OILLESS)

بوشهايي هستند كه همانند صفحات سايشي خودروانكار داراي گرافيتهايي بوده كه وظيفه روانكاري را بر عهده دارند و نيازي به گريسكاري بعد از هر توليد نمي باشند .كه اين نوع بيشتر كاربرد دارد .

انواع بوشها

شكل6- بوشهاي خودروانكار فسفر برنزي

2-آلياژ چدن نوعی از انواع بوش :

نوع ديگري از بوشها كه كاربرد كمتري نسبت به نوع قبل دارند بوشهايي از جنس چدن خاكستري مي باشند كه بيشتر GG25 مي باشند .

از انواع بو اين نوع به دو نوع تقسيم مي شوند كه عبارتد از:

1-1-گريس خور:

-1- خودروانكار:

كه در قسمت قبل توضيح داده شد.

از نظر شكل ظاهري نيز بوشها به چند دسته تقسيم مي شوند كه مهمترين آنها عبارتند از :

1-بوشهای ساده

2-بوشهای حلقوی مرکزی

3-بوشهاي فلنج دار  :

4-بوشهاي حلقوي

انواع بوشها

كه امروزه بيشتر از بوشهاي فلنج دار استفاده مي گردد

معمولا در داخل انواع بوش گريس خور شيارهايي جهت روانكاري بهتر تعبيه مي گردد كه مهمترين اين نوع شيارهاي عبارتند از :

كه معمولا” شيارهاي ضربدري و دوحلقه اي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

عملكرد:

انواع بوش را معمولا” در چهار طرف كفشك بالا نصب مي كنند كه ميل راهنما درداخل آن حركت مي كند صافي سطح آن زياد مي باشد معمولا” بوشهايي كه داراي فلنج مي باشند بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا اين شكل بوش را درمحل خود مهار مي كند و از چرخش آن جلوگيري مي كند . نكته مهمي كه در هنگام جا زدن بوشها بايد رعايت كرد. هم مر كز بودن آنها با ميل راهنماها مي باشد .اندازه قطر داخلي بوش و قطر خارجي راهنما را بايد به تناسب اندازه قالب در نظر گرفت. بدين معني كه هرچه اندازه قالب بزرگتر باشد ميل راهنما و بوش آن را نيز بايد بزرگتر در نظر گرفت .

نحوه عيب يابي و رفع عيب

معمولا” ايراداتي كه در انواع بوش ديده مي شوند عبارتند از:

1-خراشيدگي:

داخل شدن ضايعات كه سبب ايجاد خشهايي كوچك و بزرگ در بوشها مي گردد كه باعث از بين رفتن آن مي گردد نحوه تشخيص اين عيب بوسيله بازرسي ظاهري و استفاده از ناخن دست مي باشد و تنها راه حل آن تعويض بوش مي باشد كه نحوه تعويض آن

در قسمت قبل توضيح داده شد .

2-افزايش لقي  بين ميله راهنما و بوش:

كه در قسمت معايب ميل راهنما به طور كامل توضيح داده شد.

3-خارج از مركز بودن بوش:

كه اين عيب بيشتر در هنگام ساخت قالب اتفاق مي افتد كه بايد در هنگام تعبيه انواع بوش و راهنما دقت زيادي كرد .

4-ضربه خوردن به دهانه ورودي بوش

 در هنگام بستن قالب به پرس و يا باز وبسته كردن اشتباه قالب و يا افتادن جسم خارجي مابين نوك راهنما ودهانه بوش امكان لهيدگي بوجود مي آيد .كه با سنگ زني و لمس مي توان آن را برطرف نمود.

نكته مهم اين است كه بوش بايد با ضزبه دست جا زد ه شود.

5-شل شدن نگهدارنده انواع بوش

 بر اثر كاركرد و تماس بوش و راهنما امكان بروز اين عيب وجود دارد كه بايد قالب در هر نوبت PM آچاركشي و كنترل گردد.

6-بيرون آمدن بوش ا زمحل قرار خود

به دليل از بين رفتن نگهدارنده هاي انواع بوش و يا ورود جسم خارجي به فضاي مابين بوش و راهنما اتفاق مي افتد كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شد.

منبع

بوشراهنما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119