دست ابزار های ارتعاشی

ابزارهای واسط

ابزار واسط آن دسته از ابزارها هستند که حرکت های مکانیکی را از دست ابزارهای پولیش به ابزارهای ساینده منتقل می نمایند. ... ادامه مطلب

      09124516119