مزيتهاي صفحات سايشي خودروانكار نسبت به گريس خور:

مزيتهاي صفحات سايشي خودروانكار نسبت به گريس خور:

در حال حاضر در بيشتر موارد از صفحات سايشي خودروانكار استفاده مي گردند كه مزيت هاي آن به شرح ذيل مي باشند:

1- – عدم انجام خودروانكار مستمر: 

يكي از مهم ترين مزاياي اين صفحات سايشي طولاني بودن زمان لازم براي روغن كاري مي باشند. لذا همين امر باعث حذف آلودگي روغن و تميزي محيط  مي شود.

2- مقاومت حرارتي و شيميايي بسيار بالا خودروانکار:

صفحات سايشي خودروانكار داراي مقاومت حرارتي و شيميايي بسيار بالايي مي باشند كه آنها را مي توان در دماهاي بالا و يا با محلولهاي شيميايي (گازوييل) مورد استفاده قرار داد.

3-كاهش هزينه ها به دليل خودروانكار بودن:

اين صفحات به دليل خودروانكار بودن سبب كاهش هزينه هاي اضافي همانند حذف ابزار، زمان هاي صرف شده جهت تعمير و نگهداري و غيره مي گردد.

4-دستيابي به استانداردهاي گوناگون خودروانکاری:

طيف وسيعي از استانداردهاي مختلف قابل دسترس بوده و طراح به راحتي مي تواند هر نوعي در هر اندازه اي را انتخاب نمايد .

با توجه به مزاياي ذكر شده ، در نقاط مختلف جهان طراحان جهت سهولت و كنترل هزينه سعي در استفاده از اين نوع صفحات استاندارد را داشته و طرح خود را با توجه به مشخصات اين صفحات تكميل مي نمايند.

عملكرد :

همان گونه كه گفته شد در قالبهاي بزرگ (بويژه قالبهاي كشش ، برش ، فرم وخم ) سطوحي وجود دارد كه بر روي يكديگر حركت كرده و در نتيجه نيروها وارده به اين سطوح و اصطكاك حاصل ، باعث افزايش سايش آنها شده و با گذشت زمان سبب عملكرد نادرست قالب و در مواردي صدمه ديدن قالب مي گردد. اين سطوح ، سطوح سايشي ناميده مي شوند. از جمله اين سطوح مي توان  راهنماهاي جانبي ، سنبه هاي قالبهاي كشش دو مرحله اي ، ورقگيرها ، پدها و غيره را ذكر كرد.

عملكرد

اين سطوح با فواصل بسيار نزديك (Clearance 0.03~0.05) بر روي يكديگر حركت مي كنند.

از آنجايي كه اين سطوح داراي درگيري و سايش مي باشند و احتمال آسيب ديدن آنها زياد است انجام روانكاري و اصلاح مداوم و در صورت نياز تنظيم لقي بين سطوح (طبق استاندارد ) اجتناب ناپذير مي باشد . لذا جهت تسريع و تسهيل در انجام هر يك از سه مورد فوق استفاده از صفحات از پيش ساخته شده و دقيق و نصب آنها بر روي سطوح سايشي الزامي مي باشد .

عملكرد خودروانکار بودن

اين صفحات رابا توجه به عملكردشان ” صفحات سايشي ” مي نامند.

ازجمله مشخصات صفحات سايشي مي توان به صافي سطح بالا ( سه مثلث ) جهت كاهش اصطكاك و همچنين  دارا بودن R در كليه لبه ها جهت تسهيل در شروع درگيري دو صفحه و حذف تمركز تنش اشاره نمود.

عملكرد صفحات سایشی خودروانکار

يكي ديگر از ويژگيهاي ممتاز اين صفحات تعويض پذير بودن آنها  مي باشد كه اين امر باعث كاهش زمان تعميرات و نگهداري و تعميرات اضطراري در حين توليد و در نتيجه كاهش توقفات توليد مي گردد.

طراح در هنگام تعبيه اين صفحات فاكتورهاي مختلفي را در نظر مي گيرد براي مثال در هنگام انتخاب جنس و يا نوع اين صفحات فاكتورهايي همانند تيراژ توليد ، ابعاد و مكانيزم قالب و غيره را در نظر مي گيرد .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119