مدارات برق: آيتم هاي بخش J  چك شيت

امروزه در صنعت همزمان با پيشرفت علم ، توليد به صورت اتوماسيون جايگزين توليد دستي گرديده است در همين راستا قالب های اتوماسیون ساخته شده اند.

قالب های اتوماسیون داراي  يك بخش الكتريكي مي باشند، دانستن تك تك اجزاي الكتريكي قالبها برا ي پرسنل تعميرات قالب و PM لازم مي باشد كه در اين جزوه  سعي شده است اجزاي الكتريكي آن توضيح داده شود .

اجزاي الكتريكي قالب های اتوماسیون عبارتند از:

1-سنسور PART IN

2-سنسورPART OUT

3-سيم هاي ارتباطي

4-جعبه اتصالات (Junction Box)

5-سوكت رمز قالب

در قسمتهاي بعد اجزاي فوق به طور كامل توضيح داده خواهد شد.

قالب های اتوماسیون

شكل 1-قالب اتوماسيون

J1 -سيم هاي ارتباطي :

تعريف : سيم ارتباطي وسيله اي جهت هدايت جريان الكتريسيته را ازيك نقطه به نقطه ديگر مي باشد  بدين صورت كه با عبور دادن جريان از سيم هادي ، الكترونهاي درون سيم هادي حركت نموده كه اين حركت باعث عبور جريان از سيم مي گردد.

انواع:

سيمهاي هادي بسته به نوع كاربرد انواع و اقسام مختلفي دارد از قبيل مفتولي ، افشان ( چند رشته ) و كواكسيال . البته ناگفته نماند كه از لحاظ جنس و كاربرد آنها در جاهاي مختلف باز انواع متنوعي دارد كه دراين جزوه قابل بحث نمي باشد .

عملكرد:

همانگونه كه گفته شد وظيفه و عملكرد نهايي سيم هاي ارتباطي هدايت جريان الكتريسيته مي باشد..

عيب يابي و نحوه رفع عيب :

هرگاه به هر علتي در مدارات الكتريكي مربوط به قالب اتوماسیون اشكالي از قبيل عدم عملكرد مدار رخ دهد در ابتدا بايد مسيرعبورجريان را بررسي نموده ويابطور ساده سيم هاي ارتباطي را ا زلحاظ پارگي و لهيدگي كه نهايتا” منجر به اتصال مي گردد بازرسي نماييم . اين عمل درابتدا به وسيله چشم كه درواقع تست شكل ظاهري و عدم قطعي سيم مي باشد صورت مي گيرد هر گاه توسط چشم و يا از شكل ظاهري سيم نتوانستيم محل بريدگي  يا لهيدگي سيم را تشخيص دهيم ،

 

بايد از وسيله اي بنام اهممتر يا تستر استفاده نماييم براي اين منظور سلكتور اهممتر را در حالت امگا قرار داده و يكي از سيم هاي ارتباطي اهممتر را به عنوان مثال com را به يك سر سيم مورد نظر اتصال داده و سر ديگر را به سر ديگراهممتر را به سر ديگر سيم مورد نظر ارتباط مي دهيم هرگاه سيم مورد نظر در يك محل نامشخص قطع باشد عقربه اهممتر حركت نخواهد كرد و يا در اهممترهاي ديجيتال عدد صفر ( اتصال كوتاه ) را نشان نخواهد داد كه در اين حالت بايد سيم مورد نظر را تعويض و يا ترميم نمود .

 

J2– سوكتهاي ارتباط دهنده :

سوكت ها معمولا” جهت برقراري اتصال سيمهاي ارتباطي با قسمتهاي ديگر مدار و يا اتصال با سيمهاي ارتباطي ديگر نقاط استفاده مي گردند. اين سوكتها (Male-Female Type ) بسته به كاربرد و موقعيت سيم بكار مي روند . بطور ساده در بعضي از قالب اتوماسیون براي جدا نمودن كفشكهاي بالا و پايين مورد نياز مي باشد كه بعضي قسمتهاي مدارات الكتريكي باز شود .

عيب يابي و نحوه رفع عيب :

براي رفع عيب قطعي و مشكل در سوكت ها مانند تست سيم هاي ارتباطي بايد  عمل كنيم لازم به ياد آوري است هنگام باز نمودن فيش هاي ارتباطي بايد حتما” روي نر ومادگي هر كدام از سوكت ها يك علامت مشخصه قرار دهيم تا هنگام بستن دچار اشتباه نشويم .

J3  سوكت رمز قالب : ( DIE CODING🙂

داي كدينگ هاي  بكار رفته درقالبها بدين صورت عمل مي نمايد كه اطلاعات مربوط به هر قالب را توسط يكسري اعداد در مبناي 2 در داخل يك مدار مجتمع ذخيره نموده و كل مجموعه را به صورت يك سوكت نر با پايه هاي  متعدي كه هر كدام مربوط به يك سري اطلاعات مي باشد در آورده اند كه از اين تعداد پايه ها سه عدد به صورت مشترك يا COM استفاده شده اند و هر كدام از پايه هاي ديگر يك كار مورد نظر را انجام مي دهند . كه درنهايت به سيستم كنترل PLC وارد مي شود.

براي باز و بسته نمودن DIE CODING از محل اتصال خود آن را به يكسري پيچ و مهره مجهز نموده اند تا بتوان آن را به راحتي باز و بسته نمود.

 

در ضمن بايد ياد آور شويم كه هنگام توليد قالب های اتوماسیون قسمت نري DIE CODING را به مادگي آن كه روي پرس نصب گشته وصل نموده و اطلاعات از DIE CODING به پرس منتقل مي گردد و اپراتور مي تواند اين اطلاعات را روي مانيتور پرس مشاهده نمايد.

هرگاه اين وسيله به دلايل مختلف دچار آسيب گردد بايد آن را تعويض و اطلاعات را مجددا” وارد DIE CODING جديد نمود.

قالب های اتوماسیونJ4– پراكسي ميتي ها (سنسورهاي القايي PART IN ) :

پراكسي ميتي وسيله اي است كه بر اساس خاصيت مغناطيسي عمل نموده و يك مدار ا لكتريكي را قطع و يا وصل مي نمايد .

پراكسي ميتي هايي كه در قالب های اتوماسیون موجود بكار رفته بر اساس بزرگ و كوچك بودن سطح مقطعشان ميدان مغناطيسي آنها يا بطور ساده فاصله عملكرد آنها با يك جسم فلزي متغير خواهد بود و بسته به موقعيت در يك يا بيش از يك نقطه در سطح قالب زير قطعه نصب مي گردد.

انواع :

همانطوريكه گفته شد يكي از عاملهايي كه باعث متمايز نمودن سنسورها از يكديگر مي شود بزرگ و كوچك بودن سطح مقطع مي باشد كه اين به فاصله عملكرد ختم مي شود هر چه سطح بزرگتر باشد فاصله عملكرد زيادتر يا حوزه مغناطيسي آن بيشتر و بر عكس.

معمولا” پراكسي ميتي ها كه در قالبها بكار رفته بر اساس خاصيت مغناطيسي عمل نموده ، بدين صورت كه داخل آنها يك سلونوييد يا بوبين تعبيه گرديده ،كه با عبور جريان از اين سلونوييد فلوي مغناطيسي جهت يافته اي ايجاد مي گرددكه با عبور جسم فلزي از ميان فلوي مغناطيسي اين فلو را قطع نموده كه نهايتا” منجر به قطع يا وصل مدار مي شود .

قالب های اتوماسیوننمونه هاي پراكسي ميتي ها:

قالب های اتوماسیونJ5 ميكرو سوييچها : ( ليميت سوييچ Part out)

همانگونه كه از اسم آنها پيدا است براي قطع و و صل جريان هاي ضعيف و پايين بكار مي روند كه انواع و اقسام مختلف آنها ا ز نظر شكل ظاهري تعريف مي شود ولي د رنهايت عملكرد همگي آنها يكسان مي باشد .

شكل زيرخلاصه اي از شماتيك فني ميكروسوييچ را نشان مي دهد در ميكروسوييچ بنا به كاربردي كه دارند اهرم قطع و وصل جريان توسط اشكالهاي مختلفي به حركت درمي آيد كه از جمله مي توان آنتن هاي فنري يا غلطك هاي پلاستيكي را نام برد .

قالب های اتوماسیون

بطور كلي اين المان وظيفه ارسال سيگنال خارج شدن قطعه از داخل قالب را به سيستم كنترل پرس اعلام مي نمايد. برا ي تست و سلامت ميكروسوييچ ها ا ز وسيله اي بنام اهممتر استفاده مي شود . بدين صورت كه دستگاه را د رحالت امگا قرار داده و دو سر دستگاه اهممتر را به دو سر (محل اتصالهاي ميكرو سوييچ ) وصل نموده و با به حركت در آوردن اهرم ميكروسوييچ بايد عقربه اهمتر حركت نمايد در غير اين صورت ميكروسوييچ خراب مي باشد كه بايد تعويض گردد.

J6- آزمايش عملكرد مدار قالب:

همانگونه كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شد براي تست اجزاي مختلف الكتريكي بايد از اهممتر استفاده نمود.البته مي توان از دستگاهي بنام  تستر مخصوص مدار قالب نيز استفاده نمود كه طرز كار دستگاه فوق به شرح ذيل مي باشد :

دستگاه فوق داراي يك كابل رابط جهت تغذيه به برق شهر  و يك كانكتور ، كه مكمل آن روي جعبه اتصالات قالب موجود است، مي باشد.

مدار داخلي تستر مزبور به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد:

براي تست Part out  بايد به ترتيب ذيل عمل كرد:

با تغيير حالت ميكروسوييچ Part out  بايد لامپ L1 به تناسب روشن گردد.

همچنين برا ي تست مدار Part in ، باقرار گرفتن ورق روي قالب زيرين ، در دستگاه تستر بايد لامپ  L2 روشن گردد و با برداشتن ورق، لامپ L2  خاموش مي گردد .

چنانچه بخواهيم تك تك سنسورهاي القايي را تست كنيم مي توان با يك قطعه فلزي تحريك سنسور را انجام داد .كه لامپ روي بدنه سنسور نمايانگر صحت عملكرد سنسور مي باشد ، ضمنا” تنظيم فاصله سنسور بسيار مهم و تجربي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      09124516119