قالب سازی

ابزارهای واسط

ابزار واسط آن دسته از ابزارها هستند که حرکت های مکانیکی را از دست ابزارهای پولیش به ابزارهای ساینده منتقل می نمایند. ... ادامه مطلب

      09124516119